Home Prezentare
Prezentare Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala Timis

PREZENTARE


In cadrul strategiei Uniunii Europene, definita la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune sociala, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistenta sociala In directia unei abordari globale a politicilor de dezvoltare sociala.
Pentru a completa aceste obiective de coerenta si de transversalitate In domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi constructii institutionale, In scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenta sociala, a modalitatilor de finantare, a tipurilor de prestatii, a beneficiarilor si a nevoilor concrete ale acestora.

In baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006, In subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse s-a Infiintat Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridica, ce are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestatiilor sociale.
Conform Planului de masuri prioritare pentru integrare europeana si angajamentelor asumate de România, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale a trebuit sa se organizeze Incepând cu 1 ianuarie 2008, fapt pentru care, In vederea organizarii si functionarii acestei institutii, a fost necesar a se adopta masuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ.
Totodata, neadoptarea cadrului normativ necesar prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgenta ar fi condus la nerespectarea unor angajamente asumate In vederea integrarii României In Uniunea Europeana, dar si la imposibilitatea crearii sistemului unitar de plata si gestiune a tuturor prestatiilor sociale si la nemultumiri In rândul beneficiarilor. Aceste elemente ar fi constituit situatii extraordinare si ar fi vizat interesul public.
In anul 2007, prin O.U.G. nr. 116 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobata prin Legea Nr. 90 din 8 aprilie 2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, s-a infiintat Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale.
In baza aceluiasi act normativ, precum si in baza H.G. nr. 1285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare si functionare al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au infiintat si Agentiile Judetene pentru Prestatii Sociale
Agentia Judetena pentru Prestatii Sociale Timis este un serviciu public deconcentrat al Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale (denumita in continuare A.N.P.S.), cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat si are ca scop gestionarea sistemului prestatiilor sociale si aplicarea unitara a prevederilor legislatiei in vigoare la nivel teritorial.

 
AJPIS Timis - Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala